K U R S E R


Aktuella kurser på Kungliga Hundar!

Januari

Heldag Beteendeproblem hos hund på Göteborgs Hundarena den 26/1

Februari

Föreläsning Hundens Känslor på Göteborgs Hundarena 11/2

Agility steg 1 på Göteborgs Hundarena med start 13/2

Agility steg 2 på Göteborgs Hundarena med start 13/2

Agility Handling Klass 1 på Göteborgs Hundarena med start 13/2

Freestyle och Heelwork to music steg 1 på Göteborgs Hundarena med start den 19/2

Så mycket mera-kurs för tävlingshunden på Göteborgs Hundarena med start den 19/2

Parkeringskurs på Göteborgs Hundarena med start den 19/2

Lek & Lydnad på Göteborgs Hundarena med start 20/2

Slyngelkurs på Göteborgs Hundarena med start 20/2

Sansa dig på Göteborgs Hundarena med start  20/2

Valpkurs steg 2 på Göteborgs Hundarena med start 21/2

Rallylydnad steg 1 på Göteborgs Hundarena med start 25/2

Rallylydnad steg 2 på Göteborgs Hundarena med start 25/2

Tävlingslydnad Klass 1 på Göteborgs Hundarena med start 25/2

Valpkurs steg 1 på Göteborgs Hundarena med start 25/2

Tävlingslydnad Startklass på Göteborgs Hundarena med start 26/2

Valp & Unghundskurs för Tävlingshunden på Göteborgs Hundarena med start 26/2

Inkallning - Kontakt - Kontroll på Göteborgs Hundarena med start 26/2

Hundmöteskurs på Göteborgs Hundarena med start 26/2


Mars

Föreläsning Samspel mellan hundar på Göteborgs Hundarena 4/3

Lydnad m Frida Wallén på Göteborgs Hundarena den 6-7/3

Nosework steg 2  på Göteborgs Hundarena med start 11/3

Nosework steg 1 på Göteborgs Hundarena med start 13/3

Clinic Belöningsutveckling på Göteborgs Hundarena 17/3

Agility steg 1 på Göteborgs Hundarena med start 27/3

Agility steg 2 på Göteborgs Hundarena med start 27/3

Agility Handling Klass 2-3 på Göteborgs Hundarena med start 27/3

April

Freestyle och Heelwork to music steg 1 på Göteborgs Hundarena med start den 2/4

Så mycket mera-kurs för tävlingshunden på Göteborgs Hundarena med start den 2/4

Parkeringskurs på Göteborgs Hundarena med start den 2/4

En Kreativ Kurs på Göteborgs Hundarena med start 3/4

Fokus & Belöningsutveckling på Göteborgs Hundarena med start 3/4

Slyngelkurs på Göteborgs Hundarena med start 3/4

Heldag Fokus & Belöningsutveckling på Göteborgs Hundarena 6/4

Rallylydnad steg 1 på Göteborgs Hundarena med start 8/4

Tävlingslydnad Startklass på Göteborgs Hundarena med start 8/4

Inkallning - Kontakt -Kontroll på Göteborgs Hundarena med start 9/4

Hundmöteskurs på Göteborgs Hundarena med start 9/4

Intro till tävlingslydnad på Göteborgs Hundarena med start 9/4

Valp & Unghundskurs för tävlingshunden på Göteborgs Hundarena med start 9/4

Föreläsning Rädsla, stress och aggressivt beteende på Göteborgs Hundarena 15/4

Valpkurs steg 1 på Göteborgs Hundarena med start 29/4

Maj

Agility steg 1 på Göteborgs Hundarena med start 8/5

Agility steg 2 på Göteborgs Hundarena med start 8/5

Agility steg 3 på Göteborgs Hundarena med start 8/5

Föreläsning Ångest hos Hund på Göteborgs Hundarena 13/5

Sansa dig på Göteborgs Hundarena med start 22/5

Slyngelkurs på Göteborgs Hundarena med start 22/5

Inkallning - Kontakt - Kontroll på Göteborgs Hundarena med start 22/5

Heldag Reatikva Hundar på Göteborgs Hundarena 25/5

Rallylydnad steg 1 på Göteborgs Hundarena med start 27/5

Rallylydnad steg 2 på Göteborgs Hundarena med start 27/5

Intro till Tävlingslydnad på Göteborgs Hundarena med start 27/5

Tävlingslydnad Klass 1 på Göteborgs Hundarena med start 28/5

Tävlingslydnad Startklass på Göteborgs Hundarena med start 28/5

TEMA - Hundmötesträning på Göteborgs Hundarena 28/5

Juni

TEMA - Släppanden på Göteborgs Hundarena  4/6

Valpkurs steg 1 Intensiv på Göteborgs Hundarena med start 10/6

TEMA - Stadga - Behålla sin position på Göteborgs Hundarena 11/6

Helgkurs med fokus på tävling m Karin Fischer & Tina Hansson 15-16/6

TEMA - Fokus & Attityd på Göteborgs Hundarena med start 18/6

TEMA - Balans & Kroppskontroll på Göteborgs Hundarena 25/6