Tobias Gustavsson kommer till oss i början av November

Tobias Gustavsson kommer till Kungliga hundar i början av November!

1/11 Föreläsningen Spårhunden och lukterna
Föredraget baserar sig på de huvudämnen som boken ”Spårhunden och lukterna” behandlar. Vi börjar med att prata om vad litteraturen och vetenskapen säger om spårning med hund. Vilka metoder som finns inom spårträningen och hur de har förändrats genom åren. Vad kan en hund egentligen åstadkomma med sitt luktsinne och var går gränsen för hundens förmåga? Därefter går vi igenom de olika delar som spårningsarbetet består av. Dvs upptag, riktningsbestämning, spårning, markering av föremål m.m. Vi diskuterar hur varje del tränas in och ger exempel på olika metoder och problemlösningar. Föredraget avslutas med en diskussion om kvalitetssäkring och tester. Hur vet man vad hunden klarar av? Hur testar man det på bästa sätt? Läs mer här!

Helgkurs Inlärning, lek, stress och aktivitetsnivåer

Utbildningen/kursen riktar sig till hundtränare och instruktörer som vill vidareutveckla sina praktiska och teoretiska kunskaper inom hundträning. Under helgen varvar vi praktik och teori inom följande områden: inlärning, lek, stress och aktivitetsnivåer.
-Inlärning – Grundläggande inlärningsteori. One event learning, klassisk betingning, operant betingning och social inlärning. Vad är vad i den praktiska hundträningen? Hur kan jag använda inlärningsteorin för att undvika fallgropar i träningen? Hur utvärderar jag min träning? Värderingsövningar om träningsmetoder – Rätt och fel eller sant och falskt?
-Läsa hund – Hur anpassar jag träningsmetoden efter individen? Enkla tester för att få ökad information om vilken hundtyp jag har.
-Lek som belöning – Teori och genomgång av grundläggande lekövningar.
Stress och arousal – Hur påverkas inlärningen av stress? Hur hittar jag optimala aktivitetsnivåer i den praktiska hundträningen?
Läs mer här!
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna