Gnäller din hund under träning och tävling?

Tips på Seminarie den 30/1-2016!
Gnäller din hund under träning och tävling?
Varmt välkomna till detta unika seminarium med Curt Blixt och Eva Bodfäldt!
Fokus under dagen kommer vara Stress och pip vid
hundträning och tävling - orsaker, verkan, åtgärder

Eva Bodfäldt
Eva är en av Sveriges mest kändainstruktörer, föreläsare och författare.
Hundkonsult med inriktning motinlärningspsykologi och samspelet
hund-människa. Under närmare 30 årsverksamhet har Eva utbildat hundägare på alla nivåer. Närmare 9 000 har det hittills
blivit - från förstagångshundägare tillerfarna tävlingsförare och dem vars hundarhar speciella inriktningar eller problem.

Curt Blixt
Tidigt väcktes Curts intresse för hundarsmentalitet; att observera och tolka hundarsbeteenden. Curt har under många år varit
verksam som lärare vid SBK:s centralautbildningar av instruktörer, mentalbeskrivareoch mentaltestdomare. Han harvarit med och skapat MentalbeskrivningHund (MH) och Beteende och
Personlighetsbeskrivning Hund (BPH).
http://www.studieframjandet.se/Kurs/göteborg/Eva-Bodfäldt-och-Curt-Blixt-Gnällande-hundar-under/459497/

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna