Angående COVID-19

Vi kommer att hålla igång vår verksamhet som vanligt. Däremot vidtar vi en rad åtgärder enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och för att du som är kund hos oss ska känna dig trygg. Vi har ökat antal städtillfällen när det gäller bland annat dörrhandtag och andra vanliga ytor. Vi har stora lokaler med få antal kursdeltagare, vilket gör att våra kursdeltagare aldrig vistas nära varandra – alla har ju en hund. Vi kommer inte att bjuda på fika, men kursdeltagare får som vanligt gärna ta kaffe i vår kaffeautomat om de önskar.

För att minimera smittorisken ber vi även er att visa hänsyn genom att:
- Tvätta händerna med tvål och vatten noga och ofta, gärna direkt när du kommer in i lokalen.
- Hålla avstånd, ca en meter rekommenderas, till instruktören och övriga kursdeltagare.
- Stanna hemma vid förkylningssymtom, hosta och dyl. Du får ta igen tillfället på kommande kurs. Prata med din instruktör!

Du som tillhör riskgruppen och har underliggande sjukdomar kan med sjukintyg avboka din kurs eller behålla din plats på en kursstart längre fram. Det samma gäller dig som är över 70 år, som enligt Folkhälsomyndigheten rekommenderas att begränsa sina sociala kontakter.

Vi följer givetvis utvecklingen via Folkhälsomyndigheten och åtgärderna kan komma att ändras om rekommendationerna därifrån ändras.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/?fbclid=IwAR1ZJhzbNOZNIubhJz_AerI5eReL9uBF07CXzm7cakc7dKdnLo23_6v3Igo

Ta hand om varandra!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna