Hundproblem

Marja Seidemo
Hundmötesproblem
Specialist på slagsmål- och bitproblematik
Högenergihundar
Rädda hundar (ljud, människor, andra hundar etc)
Svår stress-rädsla och ångestproblematik
Fear Free - Hantering

Anna Lindquist 
Hundmötesproblem
Separationsångest
Högenergihundar
Oönskade beteenden
Fear Free - Hantering

Så ser vi på beteendeproblem
När det gäller beteendeproblem tittar vi först på vad som ligger bakom hundens beteende. Varför väljer väljer hunden att göra som den gör och vad är orsaken till det? Med det som grund sätter vi sedan ihop en analys och ett träningsprogram.
Vi bygger vårt arbete på vissa grunder: hundens möjligheter att göra egna val och påverka sin situation, hundens vilja att utföra passande uppgifter samt få utlopp för de behov just den hundtypen har. För oss är det av viktigt att träningen fungerar kort-och långsiktigt för både hund och ägare. 
Vi har båda många års erfarenhet av att arbeta med beteendeproblem och oönskade beteenden hos en mängd olika typer av hundar.
__________
Gemensamt har Marja & Anna tagit fram, och är huvudlärare på, distansutbildningen Beteendeutredare hos Royal Dog Education. De håller regelbundet föreläsningar och clinics på Kungliga Hundar. Marja är också ansvarig och huvudlärare på Hunddagisutbildningen.
Bokning sker endast via mail. Telefonkontakt sker endast via telefonkonsultation (se nedan). OBS! Det är oftast väntetid på upp till en månad, så var gärna ute i god tid.

Prislista
Beteendeutredning: 2 500 kr, inkl 3 timmar praktisk träning, skriftlig analys och åtgärdsprogram.
Hur går en beteendeutredning till?
I utredningen ingår 3 timmar, det första träffen brukar ta ca 2 timmar, lite beroende på typ av problematik, resterande tid kan användas till uppföljning. Vi träffas oftast hemma hos kunden för ett möte där hundägaren får berätta om hunden och dess beteendeproblem. Vi går även igenom praktiska övningar. Den skriftliga analysen + åtgärdsprogram skickas till dig på e-post efter att vi setts.

1 fristående timme : 600 kr ingen dokumentation ingår.
Telefonkonsultation: 200 kr/ 20 min, 300 kr/30 min. Beloppet skall vara betalt innan samtalet påbörjas.
Milersättning (från hemmet) med 25 kr/mil kan tillkomma, 35 kr/mil på resor över en timma. 
Det finns också möjlighet att boka hall och ses på Göteborgs Hundarena (hallhyra tillkommer) eller hemma hos Marja.
Beloppet faktureras och skall vara betalt innan vi träffas.
Bokning sker endast via mail: hundproblem@kungligahundar.se