Anna Lindquist

Jag heter Anna Lindquist och jobbar som beteendeutredare på Kungliga Hundar och har gjort det sedan 2016. Som beteendeutredare håller jag förutom beteendeutredningar också föreläsningar, heldagskurser och clinics. I mån av tid håller jag privatkurser i barmarksdrag och personspår. 2021 tar jag examen från Göteborgs universitet och blir gymnasielärare. Det är just kombinationen av coachning av människor och analys av hundars beteende som jag tycker är särskilt roligt i mitt jobb som beteendeutredare och instruktör.  Ett av mina strävansmål är att göra modern hundträning lättfattligt och handgripligt som möjligt för hundägare att ta del av. 

Mitt engagemang ligger i att hitta lösningar som fungerar för både hund och hundägare oavsett om det gäller rädslor, separationsångest, bitproblematik, utfall mot hundar och/eller människor et cetera. Hundträning handlar jättemycket om associationer, känslor och personligheter - både hos hundar och hos hundägare. Ibland sker det missförstånd eller så hamnar man i en situation som man inte reder ut på egen hand. Mitt jobb som beteenduetredare handlar om att försöka analysera situationer och beteenden. Det handlar också om att lära hundägare att guida och lära sin hund göra önskvärda val. Jag tröttnar aldrig på det detektivarbete som beteendeutredningar innebär. Det är väldigt utvecklande och lärorikt!

När jag var 2007 började jag gå bredvid olika instruktörer och vara “hjälpinstruktör” på kurser och privatkurser. Sedan dess har jag hjälpt och lärt mig av hundägare och deras hundar. 2015 gjorde jag slag i min dröm och läste till Hundinstruktör, ett år senare började jag läsa till Beteenduetredare och på den vägen är det. 

Min hund heter Razz. Han är en holländsk herdehund född 2011. Förutom kreativ vardagslydnad, som alltid pågår, tränar vi bruksgrenen spår (spår, lydnad och uppletande) och för motion så tränar vi barmarksdrag. 
 
Kontakt
anna@kungligahundar.se
 
Utbildningar 
Beteendekonsult - Royal Dog Education
Fördjupad etologi
Inlärningsmodeller och psykologi
Problembeteenden
Beteendeutredning
 Människan i relationen: psykologi och kommunikatioin
Intervjuteknik
Källkritik
Träningsideologier
Stress
Ångest & chock
Rädsla
Aggression
Fördjupad raskunskap
Hundens behov
Aktivering och berikning
Hundens fysik
Hundens sjukdomar
Hundens mentalitet, utveckling, arv och miljö
Träningsupplägg
Träna problembeteenden: teori och praktiketeendekonsult för hund
 
Draghundsinstruktör - Hundsteg
Träningsformer
Hundens fysik
Utrustning och hjälpmedel
Metodik, övnignar och träning
Tävlingsformer
Sporterns historia
Raskunskap
Användningsområden
Felsökning
Kursverksamhet och planering
 
Hundinstruktör - Hundsteg
Inlärning. Pedagogik. Kommunikation
Metodik 1 -3
Belöning och störningstrappor
Koppel & inkallning
Vardagsproblem
Klicker 1 –Inlärningsprinciper
Pavoliansk & klassisk inlärning
Kommandon, stimuli, respons
Styrd & fri operant inlärning
Latens tid, kriteriemål, träningslogg, träningsplaner
Motivation, stress och arousal
Stress och aktivering
Stresssymptom, hantering, orsak & verkan.
Modell för hundens vardag
Berikning, motivationsklocka
Aktivering/sysselsättning
Etologi
Aggression
Arvet från vargen
Jaktkoden
Flockkonstruktion
Valpen
Utveckling och metodik
Friskvård
Hälsovård & sjukdomar
Akuta situationer
Hundens mat, matglada och matvägrande hundar
Raskunskap
Jaktkoden
Hunddjurens historia – DNA 
Olika rasers behov
Att hålla kurs
Kursplanering
Framförande
Individens & gruppens psykologi
Anpassad inlärning
Hunden i samhället
Hunden och lagen
L102. Djurskyddslagstiftningen
Smittspridning
Ledarskap, dominans, bestraffningar – innebörd
 
Övriga utbildningar
Kurspaket i kognitinosvetenskap - Göteborgs universitet
Ämneslärare - Göteborgs universitet
Samt varit lärling, kurser, föreläsningar m.m