Marja Seidemo

DSC00574 DSC00574

Jag heter Marja Seidemo och har jobbat aktivt med hund sedan 2006, då jag startade mitt företag. Sedan dess har jag hållit hundkurser nästan varje vecka och jag tycker fortfarande det är lika roligt att ha kurs!

Mitt fokus ligger på hundens beteende och samspelet mellan hund och människa.
För mig handlar hundträning mycket om känslor – har inte du eller hunden rätt känsla med er in i träningen – då fungerar det inte särskilt bra. Utmaningen ligger i att hitta den här känslan och det kan vara olika lätt eller svårt, beroende på hunden och förarens erfarenhet, motivation och förutsättningar. 

Genom åren har jag utvecklat många egna övningar och jag jobbar mycket med grundfärdigheter där hunden lär sig att det lönar sig att göra rätt val, ta initiativ och vara delaktig. Jag har även utarbetat ett eget koncept, Stationsträning som kan användas i vardagen men också när det gäller beteendeproblem eller aktivering/träning med dagishundar. Konceptet syftar till att stimulera hunden både, fysiskt och mentalt samt utveckla relationen mellan hund och förare.

Mina kurser har ofta teman och känns igen med sina speciella namn, som Sansa Dig för högenergihundar, Vilja & Våga för rädda och ljudkänsliga hundar, Storm eller Stilla, Slyngel, Fokusera Mera!, En Kreativ kurs och Fokus- och belöningsutveckling. Jag har också Hundmöteskurs där vi jobbar både med mina grundfärdigheter och egna övningar som hjälper hunden att välja en annan strategi/beteende.

Vid sidan av arbetet som instruktör är jag också Beteendeutredare och var klar med min utbildning 2008. Jag har träffat många hundar med olika typer av problematik vilket ökat mitt intresse för beteenden: hur man kan förstå och förändra dem. Som en följd av flera års träning i skyddssport/bitarbete med olika hundar har jag fått en större förståelse för varför en hund väljer att lösa en situation med att bita.
Oönskade beteenden och beteendeproblem hos hund handlar om att hunden lärt sig att en viss strategi lönar sig i en specifik situation. Mitt jobb är att ta reda på varför det blev så. Nästa steg är att lära hunden en annan strategi och det görs genom en genomarbetad analys och träningsplan, anpassad utefter hunden och människans förutsättningar. 

Jag drivs av en lust och nyfikenhet inför nya möten och ny kunskap. Jag häpnar fortfarande över hur fantastiskt det är att se när en hund inser att den inte behöver bita eller göra utfall för att omgivningen ska förstå. Jag tar del av forskning, litteratur och tittar mycket på föreläsningar online men det är möten med hundarna som ger mig kreativitet och inspiration.

Det finns några områden där jag samlat på mig extra mycket erfarenhet och därför har spetskompetens:

Reaktiva/utåtagerande hundar
Slagsmål- och bitproblematik
Resursförsvar
Ljudkänsliga hundar
Svår ångestproblematik
Bullhundsraser
Högenergihundar
Omplacerings- och Rescuehundar

Idag är har jag en hund, Lyra, som är en Malinois, född 2019. Hon tränas för tävling i Mondioring (skyddsport) samt lydnad. Ett stort intresse är också kroppskontroll och specialsök, Lyra är en hejare på Kongsök. Lyra visar också övningar på mina kurser. Hon tycker det är roligt och jag tycker det blir tydligare med även en visuell förklaring.

Kontakt: marja@kungligahundar.se