N Y H E T E R

2017 > 12

Behöver du hjälp med ett hundproblem?

Anna Lindqvist
Beteendeproblematik och coachning/pedagogik är det som ligger mig närmast hjärtat inom hundträning. När jag inte arbetar på Kungliga hundar läser jag till lärare och har stor nytta av att se likheterna i att få en eller flera individer att arbeta mot ett mål. Att det ska kännas enkelt och att ha en nyfikenhet är en attityd jag verkligen gillar och önskar förmedla. Vända på perspektiv för att se möjligheter istället för hinder och öppna nya dörrar/synsätt för dig som håller i kopplet är något av det bästa i mitt jobb. Jag tycker det är särskilt intressant med hundar som ställer krav på oss hundtränare. Separationsångest, hundar som lätt blir frustrerade, med mycket energi och/eller upplevs stökiga är ofta särskilt roligt att fundera kring orsak och mynna ut i en individuell träningsplan. 

Marja Seidemo
Jag har jobbat med hundar och beteendeproblem i många år. Mitt arbete bygger på att hitta orsaken till varför hunden har ändrat sitt beteende men också ge hunden och hundägaren nya förutsättningar, en bättre grund att stå på, boosta relationen och hjälpa till att hitta glädjen igen. Det finna några områden jag brinner lite extra för och där jag under åren som gått samlat på mig mycket erfarenhet:
¤ Reaktiva (utåtagerande) hundar
¤ Slagsmål- och bitproblematik
¤ Hundar i samma hushåll som inte kommer överrens
¤ Separation – och bilåkarångest
¤ Högenergihundar
¤ Omplaceringshundar
¤ Kamp- och Bullhundsraser

Konsultation
Beteendeutredning: 2 500 kr inkl 3 timmar praktisk träning och skriftlig analys och åtgärdsprogram.
Uppföljningstimma/utredning: 550 kr
1 fristående timma : 600 kr
Milersättning med 20 kr/mil kan tillkomma.
Beloppet faktureras och skall vara betalt innan vi träffas.
Välkommen att kontakta oss via mail: hundproblem@kungligahundar.se

Visa hela nyheten »