Agilityinstruktör

Våra lärare tränar och tävlar agility på hög nivå och håller sig ständigt uppdaterade på nya rön inom agilitysporten. För att få gå påbyggnadsutbildningen krävs det att du har agilityinstruktör i grunden.

Vi håller bra kvalité på våra utbildningar och har välutbildade lärare med bra utbildningar, stor hundvana och bred kompetens. Våra utbildningar är väl genomtänkta och syftar till att ge en bra och grundlig utbildning för den som vill arbeta som agilityinstruktör. Utbildningen sker genom föreläsningar, videos, gruppdiskussioner och mycket praktisk träning. Utbildningen innehåller även projektarbeten som ska redovisas skriftligt.
Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov där du måste bli godkänd för att bli diplomerad. Du behöver även ha minst 80% närvaro på våra lektioner för att bli godkänd.
Utbildningens innehåll:
- Agilityns historia
- Regler
- Förberedande agilityträning
- Hinderinlärning
- Grunder i handling
- Projekthundar
- Pedagogik

Agilityinstruktörsutbildning 2015: 
20-22/11 kl 10.00-17.00
5-6/12 kl 10.00-17.00
19-20/12 kl 10.00-17.00
Instruktör: Emelie Merenius

Kostnad: 7500:- inkl. moms

Förkunskap: Instruktör

Utbildningen kommer att hållas på Göteborgs Hundarena, Tagenevägen 34 i HISINGS KÄRRA.

Anmälan och övrig information:För anmälan eller frågor angående utbildningen kontakta vår kursansvarige Linn Jansson på mail kurs@kungligahundar.se eller via telefon 0703-738388. Anmälan  till våra yrkesutbildningar är bindande och om du  väljer att avsluta dina studier i förtid, är du fortfarande betalningsskyldig för hela utbildningen.

6 platser kvar!