Farliga hundar eller farliga lagar?

Föreläsningen som ger dig en helt ny bild av både din rättslöshet som hundägare och hur vi bör se på hundars farlighet. Här belyser jag en rad aspekter när det gäller den lag som trädde i kraft år 2008 (lag om tillsyn över hundar och katter; 2007:1150). Polisen får nu ingripa och omhänderta en hund utan föregående utredning, göra en bedömning och därefter besluta om hunden ska avlivas. Allt kan ske mycket fort och beslutet får verkställas omedelbart, det vill säga polisen behöver inte vänta de tre veckor under vilka överklagande kan göras. Alla som arbetar med hundar och hundägare bör känna till de föreskrifter som finns och hur de kan tillämpas.

Det är ingen lätt uppgift att bedöma om en hund kan bli farlig i framtiden. Men vi måste lära oss att se hur vi människor skapar de farliga situationerna. Bristande kunskap om hundens zonförsvar är en viktig del. Vi behöver också ha mycket större förståelse för hur rädsla och bristande tillit ligger bakom många hundars aggressiva beteende. Aggressivitet är ett naturligt beteende som vi varken får bestraffa eller vara rädda för. Vi behöver istället träna oss att uppträda lugnt och empatiskt.

En riskanalys med ett helhetsperspektiv och många olika faktorer presenteras. Modellen ska användas för att förstå hur stora riskerna är i en viss situation med en hund, vilket ger möjlighet att förebygga att det händer något. Det är ingen lösning att förbjuda raser, vi behöver istället förstå både hundar och människor bättre. Ytterst måste vi gemensamt arbeta emot fördomar, prestige och maktmissbruk. 

Seminarium om Farliga hundar-Kerstin Malm
Plats: Göteborgs Hundarena, Detaljhallen Åskvädersgatan 1 GÖTEBORG
Datum/tid: 16/4 kl 10.00-17.00
Instruktör/föreläsare: Kerstin Malm
Övrig information:
Kostnaden för seminariet är 1000 kr och anmälan är bindande.
Har ni frågor angående kursen kontakta vår kursansvarige Marina Johansson på telefon 0703-738388, vardagar kl. 10:00-17:00 (ej sms-funktion) eller via mail kurs@kungligahundar.se
Hjärtligt välkomna!
8 platser kvar!