Klickerinstruktör

Våra lärare tränar och tävlar inom olika hundsporter på hög nivå och håller sig ständigt uppdaterade på nya rön inom klicker- och hundträning.
Våra utbildningar är väl genomtänkta och syftar till att ge en bra och grundlig utbildning för den som vill arbeta som klickerinstruktör. Utbildningen sker genom föreläsningar, videos, gruppdiskussioner och mycket praktisk träning. Utbildningen innehåller även projektarbeten som ska redovisas skriftligt och inför grupp.
Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov där du måste bli godkänd för att bli diplomerad. Du behöver även ha minst 80% närvaro på våra lektioner för att bli godkänd.

 

Kursens innehåll:
- Klickerträningens historia
- Inlärningsprinciper
- Shaping, targeting, lockning
- Beteendekedjor
- Pedagogik
- Signalkontroll
- Träningsplan och träningsdagbok

Klickerinstruktör 2015: 
14-15/3 kl 10.00-17.00
1-3/5 kl 10.00-17.00
29-31/5 kl 10.00-17.00
Lärare: Emelie Merenius
Kostnad: 7500:- inkl. moms
Förkunskap: Instruktör
Utbildningen kommer att hållas på Göteborgs Hundarena, Åskvädersgatan 1 GÖTEBORG
Anmälan och övrig information:För anmälan eller frågor angående utbildningen kontakta vår kursansvarige Linn Jansson på mail kurs@kungligahundar.se eller via telefon 0703-738388. Anmälan  till våra yrkesutbildningar är bindande och om du  väljer att avsluta dina studier i förtid, är du fortfarande betalningsskyldig för hela utbildningen.
Fullbokad!