Beteendeutredare

En yrkesutbildning för dig som vill kunna hjälpa till att lösa problemsituationer och öka välbefinnandet för både hund och ägare i vardagen genom förebyggande åtgärder för att minska stress och öka kommunikationen och kunskapen för de som ingår i hundens miljö.

Vi tar reda på orsaken bakom beteendet för att därefter lägga upp en utredningsplan där vi tar hänsyn till många olika faktorer. Exempel på faktorer som kan spela in är genetik, miljö, sjukdom, inlärda beteenden, relationer, filosofier och kunskap hos djurägaren med mera. Utbildningen kommer att ta upp alla dessa ämnen och mer därtill för att ni skall känna er trygga med att se problemutredningen ur många olika vinklar för att skapa en så gedigen plattform som går för att kunna hjälpa. 

Utbildningens innehåll:
-Fördjupad raskunskap och etologi, jämför vargen med den domesticerade hundens beteenden och språk
-Berikning som problemlösning i allmänhet och nosarbete i synnerhet.
-Fördjupning i orsakerna bakom stress, rädslor och aggression och hur detta kan uppvisas
-Fördjupning av inlärning där vi tar upp olika metodiker, jämför likheter och skillnader, utvärderar och diskuterar.
-Människan bakom hunden, relationen och kommunikationen.
-Hjälpmedel såsom medicinering, kosttillskott, feromoner, utrustning med mera.
-Hanteringsträning och praktiska träningstillfällen för rädslemodifiering.
-Kunskap om hur arbetet med hunden och ägaren läggs upp för att nå bästa resultat, teoretiskt och praktiskt.
-Analysers olika ansikten med behandlingsplan och åtgärdsplan.
-Motivation, är hunden under eller överstimulerad?
-Ontogenetik, hundens utveckling under livets gång i ett beteendeperspektiv, könsskillnader
-Projekthund där en utredning sker under utbildningens gång med redovisning.
-Teoretiskt slutprov.
-Metodikstudier, praktisk och teoretisk redovisning.  

Aktuella utbildningar!

November 2013-Augusti 2014
Datum/tider: 
1:a träffen: 9-10 November
2:a träffen: 7-8 December
3:e träffen: 11-12 Januari
4:e träffen 1-2 Februari
5:e träffen 15-16 Mars
6:e träffen: 12-13 April
7:e träffen: 9-11 Maj
8:e träffen: 30-31 Augusti Examen
Kl 10.00-18.00 samtliga träffar
Förkunskap: Instruktör. För de som gått sin instruktörsutbildning hos annan utbidlningsanordnare anordnar vi en fortbildningsdag den 8 November kl 10.00-17.00
Lärare:Jenny Marek Nosvis klickerkunskap www.nosvisklickerkunskap.se
Kostnad: 22.500:- inkl. moms
Utbildningen betalas antingen i en inbetalning eller per avbetalning enligt nedan:
1 inbetalning 22.500kr
2 inbetalningar 11.550krx2
4 inbetalningar 5800krx4
Utbildningen kommer att hållas på Göteborgs Hundarena Detaljhallen, Åskvädersgatan 1 Göteborg
För frågor angående utbildningen kontakta vår utbildningsansvarige Tina Gavling på mail tina@kungligahundar.se eller via telefon 0732-317449.
Anmälan till våra yrkesutbildningar är bindande och om du väljer att avsluta dina studier i förtid, är du fortfarande betalningsskyldig för hela utbildningen.
Fullbokad!