Reproduktion och Genetik helgföreläsning

Föreläsning för uppfödare och alla som är intresserade av genetik och avel. Två av Sveriges mest kunniga inom sina områden kommer att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet samt informera om aktuell forskning inom området. Under helgen kommer vi att djupdyka i ämnet och ge tid för frågor och diskussioner.

Ur innehållet; viktigt att tänka på vid val av avelsdjur, parning, artificiell insemination, dräktighet och förlossning. Vanliga komplikationer under dräktighet och förlossning. Genetik, dominant och recessiv nedärvning, avelsbredd, kritiskt antal avelsdjur, DNA-testers inverkan på avelsarbetet på kort och på lång sikt. 

Föreläsare under helgen:
Eva Axner
Professor, Reproduktion. Europeisk specialist i reproduktion (diplomate) 2002 Svensk specialist i reproduktion hund och katt 2005.
Eva arbetar på SLU med att forska och undervisa i ämnet reproduktion. Hon är ansvarig för fertilitetskliniken för hund och katt där patienter tas emot för olika behandlingar relaterade till fortplantning samt för SLUs spermabank för hund och katt. Evas huvudsakliga område är reproduktion hos karnivorer, dvs hund, katt och i viss mån vilda djur. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, klinisk träning och handledning av examensarbeten. Eva handleder även doktorander.

Göran Andersson
Professor, HGEN, Molekylär husdjursgenetik SLU
Göran har ett stort och brett naturintresse. Han fick sin grundutbildning i molekylärbiologi på Biologlinjen, Uppsala universitet där hansedan disputerade på en avhandling om transplantationsantigener. Göran forskar på hund, gris, kyckling och nöt med fokus på komplexa egenskaper. Han är särskilt intresserad av hur genuttryck regleras och hur det påverkar egenskaper som t.ex ökad risk att utveckla sjukdom. Görans hundforskning rör framförallt hjärtsjukdomar och immunologiska sjukdomar.

Anmälan och övriga information:
Var:
Högsbo Västra Frölunda
När:
Kostnad: 700kr
För mer information och anmälan kontakta Husdjurshälsan 031-894090 e-mail; info@husdjurshalsan.se