Waterwalker tilll Kungliga Hundar?

Kungliga Hundar kommer ev. att utöka sin verksamhet med en Water Walker inom kort och nu behöver vi få in intresseanmälningar från er.

Om vi får in tillräcklingt med intressenter för en Waterwalker kommer vi att köpa in en under våren/sommaren 2011.

Vi kommer även att gå ut med ett unikt erbjudande för er som har skickat in er intresseanmälan.

Observera att en intresseanmälan inte förbinder er till någonting, vi vill bara få en uppfattning om hur stort intresset är.